De flesta av våra bostäder hittar ni under fliken Till Salu men för att ligga steget före rekommenderar vi att du registrerar dig i vårt spekulantregister. Du har då möjlighet att få förhandsinformation om bostäder som ännu ej annonserats.

Förberedelse

För att underlätta ditt bostadsköp bör du ha kontaktat din bank för ett lånelöfte så du vet vilken prisnivå som passar dig bäst. Vi har goda bankkontakter och kan även hjälpa till med värdering av din nuvarande bostad.

Visning

Vi har oftast öppna visningar, men i vissa fall går det även att få privata visningar om så önskas.
Vår uppgift är att ge dig så utförlig information om bostaden som möjligt samt att dela med oss av vår kunskap av området och kommunen i stort.

Budgivning

Om flera spekulanter är intresserade av samma bostad, kan budgivning förekomma. Vi förespråkar en öppen budgivning, vilket innebär att alla som deltar i budgivningen informeras om senaste bud samt antal budgivare. Man ska dock komma ihåg att säljaren alltid har rätt att välja köpare.

Köpeavtal

Försäljningen är avslutad först när ett skriftligt köpeavtal är undertecknat av både köpare och säljare. Innan dess kan bägge parter ändra sig och vilket innebär att varken skriftliga eller muntliga löften gäller. När köpeavtal är tecknat ska en handpenningen om 10% av köpeskillingen erläggas inom en vecka. Oftast deponeras handpenningen på fastighetsmäklarens klientmedelskonto i väntan på att vissa villkor i köpeavtalet ska uppfyllas. Det kan även hända att det skrivs köpekontrakt utan några villkor, i dessa fall betalar köparen handpenning direkt till säljaren. Resterande belopp betalas vid tillträdet av bostaden.

Tillträde

När köpeavtalet är undertecknat är affären ingalunda slut för oss. Kontakter med myndigheter och låneinstitut vidtar. Den dagen du ska flytta kallas tillträdesdag och det är då du tillträder och slutligen blir ägare av bostaden.

I en fastighetsaffär skrivs köpebrev, som sedan ska skickas till tingsrätten för lagfart och för bostadsrättsköp ska köparen vara antagen som medlem av bostadsrättsföreningen innan tillträdet. Säljarens lån löses, köpeskillingen betalas och eventuella övriga avgifter regleras i den likvidavräkning som vi har upprättat.