Första besöket i din bostad

När vi kommer hem till dig går vi igenom dina önskemål, du kanske vill ha hjälp med en ny bostad i samband med försäljningen eller har andra frågor som har med flytten att göra.
Vi gör en marknadsvärdering och tillsammans skapar vi en försäljningsplan för att bäst marknadsföra just din unika bostad.

Viktiga dokument

Ta gärna fram alla handlingar som rör bostaden, t.ex ritningar, tomtkarta, lånehandlingar, ev. servitutsavtal och gärna en sammanställning av dina driftskostnader.

Fotografering/homestyling

Bilder säljer, därför använder vi alltid professionella fotografer för att ta fram det bästa av din bostad. Vi har även tillgång till en duktig stylist som vi kan anlita.

Beskrivning av bostaden

När all fakta är insamlad skapar vi en beskrivning av din bostad som innehåller basuppgifter men också information om ditt område såsom kommunikationer, skolor och annan lokal information, som kan vara positivt för en tänkt köpare och vara avgörande vid valet av bostad.
Givetvis ska du kontrollera att allt är rätt i beskrivningen innan vi sätter i gång med marknadsföringen. Du kommer därför att få en länk med en objektsbeskrivning som ska godkännas innan publicering och marknadsföring.

Visning

Det är nu som spekulanterna kommer och får det första intrycket av din bostad och förhoppningsvis fattar tycke för dess möjligheter och charm. Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en bra atmosfär i din bostad, det kan löna sig både gällande pris och försäljningstid.
Vår breda lokalkännedom om Värmdö gör att visningarna kan bli riktigt intressanta för spekulanterna.
Vi kommer att kunna erbjuda både öppna och privata visningar. Självklart ska alla visningar diskuteras och godkännas med er.

Förhandling/köpeavtal

Vi har lång erfarenhet av förhandlingarna och försöker finna en lösning som gör att såväl säljare som köpare blir nöjda gällande pris, tillträdesdag, betalningsvillkor och annat som är viktigt för att affären ska sluta lyckligt. Det handlar inte bara om pengar utan även om att undvika problem för framtiden.
För att en bostadsaffär ska gälla måste den ha skriftlig form och följa vissa regler och lagar.
Vi upprättar ett köpeavtal som vi noggrant går igenom och lotsar er fram till en trygg och säker affär.

Tillträde

När köpeavtalet är undertecknat är affären ingalunda slut för oss. Kontakter med myndigheter och låneinstitut vidtar, ytterligare handlingar ska upprättas och kontroller genomföras. Den dagen du ska flytta kallas tillträdesdag och det är då köparen tillträder och slutligen övertar ansvaret för bostaden.
I en fastighetsaffär skrivs köpebrev, som sedan ska skickas till inskrivningsmyndigheten för lagfart och vid bostadsrättsköp ska köparen vara antagen som medlem av bostadsrättsföreningen. Lån löses, köpeskillingen betalas och eventuella övriga avgifter regleras i den likvidavräkning som vi har upprättat.

Vad händer sen?

En bostadsförsäljning innebär alltid att den privata ekonomin påverkas.
Kapitalvinstberäkning måste göras och skatt på försäljningen ska ibland betalas.
Vi hjälper givetvis till med uträkningen och blanketter inför deklarationen om så önskas.

Mer information

Vi på Bovida har tagit fram ett antal dokument som beskriver en del detaljer som kan vara bra att tänka på inför försäljningen av din bostad.